Skip to main content

Fortæller Unna-Pernille
Gjørup

Fotograf: Martin Høybye

Fortælleren

Nogle gange skal der være grå hår i toppen og livet have bestået af op til flere to skridt frem og et tilbage, før man bliver bevidst om, hvad man er rundet af.

Da jeg var otte år gammel, flyttede vi fra parcelhuskvarteret til gård på landet. Jeg blev friskoleelev; efter et par folkeskoleår tog jeg et år på efterskole.

Min tendens til at være ’rasmus-modsat’ førte mig til en højere handelseksamen og nogle år som advokatsekretær.

Et par ’kænguruhop’ førte mig til København og teologistudiet. Da var jeg 26 år gammel. Samme sommer blev tilbragt på Ry Højskole, hvor jeg medvirkede i jubilæumssekretariatet og som instruktørassistent ved højskolens 100 års-fejring og fik et ugekursus som løn. Jeg kom tilbage, var senere på Askov, og som 18-årig havde jeg været på Højskolen i Thy. Korte kurser, som også satte præg.

Som teologistuderende var jeg optaget af de grundtvigske ’vandårer’, og jeg har dengang og siden brugt meget fritid i de frie grundtvigske sammenhænge.

I øvrigt er jeg også døbt i en valgmenighed.

Der var også alle fortællingerne vi fik med på friskolen og derhjemme, historie, bibelhistorie, myter – og den store litteratur. Historier, der dannede billeder på nethinden og bar med.

Sådan voksede langsomt en fortæller frem.

Måske har jeg i grunden fortalt altid.

For fortællinger har fra begyndelsen handlet om menneskeliv og gjort os klogere på det og hinanden. Derfor fortæller jeg, for at blive klogere på os.

Faktuelt

Præst siden 2004 på landet og i byen, i forstæder og på sygehus, samt i en valgmenighed. 

Siden september 2023 sogne- og sygehuspræst i Løjt-Genner samt på Aabenraa sygehus. 

Født i 1965 på Fyn, har tre voksne børn og jeg er siden 1993 bosat i Jylland.

Erfaring

Som præst har jeg fortalt – for minikonfirmander og konfirmander, til familiegudstjenester og fra prædikestolen.

Efter studier i Martin A. Hansen blev jeg opfordret til at fortælle romanen Løgneren samt novellen Midsommerfesten. Min debut fandt sted i 2009 på augustmødet i Den grundtvigske kirkehøjskole/ Kirkeskolen af 1946. Siden fortalte jeg i Silkeborg Højskoleforening og i Morsø Frimenighed.

Jeg har fortalt ”Med højskolesangbogen i bagagen” i Sejling-Sinding pastorat, i Kjellerup Valgmenighed, på Sjørringvold Efterskole samt Rold Skov Refugium – og flere andre steder.

Romanen ”Orgelbyggeren” har jeg blandt andet fortalt i Holstebro og Bøvling Valgmenighed og på Rødding Højskole. 

I perioden 2018-2022 dygtiggjorde jeg med som fortæller på Fortælleakademiet, en to-årig uddannelse på Vestjyllands Højskole. Et levende miljø med lange traditioner for fortælling.