Skip to main content

Fortælling: Hading – helten fra Saxos Gesta Danorum

Varighed ca. 1 time / En pianist forudsættes

Saxo skrev Danmarkshistorie for Absalon. Men det var en skønsom blanding af saga og historie, hvor hirdmanden fik en større rolle end Gud. Palle Lauring skriver i sit forord, at en stor del af stoffet snarere end historie er sagaer og eventyr, ligesom der er en del norsk og islandsk stof i Saxo.

Men det gør ikke så meget. For fortællingen om Hading er både sagn og historie og myte og fortælling om mennesker i krig og kærlighed; der hvor mennesker til enhver tid befinder sig. Derfor skal den fortælles.

Fortællingen om Hading inspirerede Grundtvig til at skrive ikke mindst salmen Jeg kender et Land (1824).

Fortællingen ledsages af fællessang fra Højskolesangbogen


“Det blev en særlig aften i Grundtvigsk Forum Skive. Unna-Pernille tog os med på sagnhelten Hadings rejse gennem krig og kærlighed, syner og kamp. Sagn, historie, vores egen historie. Det levende ord og Grundtvigs sang om de levendes land. Gennem fremmede landskaber, der pludselig åbnede sig og blev velkendte. Vi hørte hanen gale fra den anden side.”

Mads Callesen, sognepræst i Skive